Dravograd

Ustanovna seja novega Občinskega sveta Občine Dravograd
Župan občine Dravograd Anton Preksavec z Občinskim svetom Občine Dravograd za mandatno obdobje 2022-2026.
Župan občine Dravograd Anton Preksavec z Občinskim svetom Občine Dravograd za mandatno obdobje 2022-2026.
16.12.2022 01:45 Uredništvo

V Dravogradu so se na ustanovni seji sestali novoizvoljeni svetniki in župan Občine Dravograd Anton Preksavec.

Na prvi redni seji, ki so je vodil najstarejši svetnik Vinko Kranjc, so potrdili mandate občinskih svetnikov in župana ter imenovali Komisijo za mandatna vprašanja in imenovanja, ki bo v nadaljevanju predlagala občinskemu svetu v sprejem imenovanja članov v komisije in odbore ter svete javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Dravograd.

Novoizvoljeni župan Anton Preksavec je po zaprisegi nagovoril svetnike in občane. Zahvalil se je dosedanji županji Marijani Cigala za opravljeno delo ter volivkam in volivcem za izkazano zaupanje, izrazil pa je tudi željo po konstruktivnem sodelovanju članov občinskega sveta.

Župan občine Dravograd, Anton Preksavec in svetnik Ferdo Abraham.
Župan občine Dravograd, Anton Preksavec in svetnik Ferdo Abraham.

»Na tem mestu se želim ponovno zahvaliti vsem volivkam in volivcem za podporo z zagotovilom, da bom skupaj z občinsko upravo in občinskim svetom poskrbel za nadaljevanje razvoja naše celotne lokalne skupnosti z izvedbo številnih prepotrebnih projektov, s katerimi bomo našo Občino peljali v nove razvojne izzive. Cilj vsega tega pa mora biti v prvi vrsti zadovoljstvo Vas, spoštovane Občanke in Občani, da bomo lahko čez čas skupaj ugotovili, da je življenje v naši Občini privilegij,« je povedal. Ob tem je poudaril pomen urejene cestno komunalne infrastrukture, kvalitetne pitne vode, uspešnega gospodarstva in vsebinskega dogajanja na različnih interesnih področjih za vse generacije.

Nagovor je župan zaključil z verzom pesmi o Dravogradu: »Nad nami že leta bedi stari grad, ti dom naš si, zemlja, naš Dravograd!«

Funkcijo župana bo Anton Preksavec opravljal profesionalno, na njegovo mesto v občinskem svetu pa bo imenovan nadomestni svetnik Robert Plimon.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes