Uredništvo
01.10.2018 13:58

Koroška danes je portal, ki je nastal z željo ponuditi bralcem in gledalcem drugačne vsebine. Korošcem in vsem ostalim želimo predstaviti Koroško, kot jo vidimo mi: domovino pokončnih, poštenih in prijaznih ljudi.

Ponujamo točne informacije in poglobljene vsebine, ki domačinom omogočajo boljši vpogled, tujcem pa predstavljajo našo deželo takšno, kot je. Ustvarjalci portala smo izključno Korošci. Na eni strani nas odlikuje ljubezen do naše domovine Koroške, na drugi strani pa bogate izkušnje v medijskem prostoru in poznavanje regionalnega dogajanja.

Uredništvo

Glavni in odgovorni urednik: Artur A. Švarc

Uredniški svet: Artur A. Švarc, Miha Breznik

 

Izdajatelj

Cybermedia, Artur Aichi Švarc s. p. 

Koroška c. 48

2370 Dravograd

 

Medij je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo pod zaporedno številko 2204. 

 

Pravno obvestilo

Pogoji uporabe spletnega portala

Nahajate se na spletnem portalu koroskadanes.si. Vaš dostop do tega spletnega portala in njegovo uporabo urejajo ta splošna pravila kot tudi nekateri zakoni. Prosimo, da splošne pogoje pazljivo preberete. Z vstopom na spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. 
Avtorske pravice so last avtorjev oziroma izdajatelja. Vsebine, objavljene na spletnih straneh, je dovoljeno pregledovati in reproducirati samo za lastne potrebe. Spreminjanje, prepisovanje, razmnoževanje ali razširjanje na kakršenkoli drug način brez pisnega dovoljenja izdajatelja je prepovedano.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Kot uporabnik portala se obvezujete, da le-tega ne boste uporabljali za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu ali izdajatelju. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom portala.

Varovanje zasebnosti

Izdajatelj spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Podatki o uporabi spletnega mesta, ki se bodo zbirali avtomatsko in ne omogočajo vpogleda v osebne podatke, bodo uporabljeni z namenom izboljšanja uporabe spletnega mesta.

Omejitev odgovornosti

Izdajatelj in avtorji se bodo na vse načine trudili zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih spletnih straneh, vendar opozarjajo, da so besedila informativnega značaja in zato ne jamčijo in ne prevzemajo nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki spletnih strani objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes