Svet Koroške regije

Občina Dravograd med uspešnejšimi pri črpanju evropskih sredstev
Občina Dravograd med uspešnejšimi pri črpanju evropskih sredstev
03.11.2022 17:23 Miha Breznik

Na Svetu Koroške regije so koroški župani ocenili dosedanjo uspešnost črpanja evropskih sredstev in govorili o priložnostih v novi finančni perspektivi Evropske unije. Doslej je bil med koroškimi občinami najuspešnejši Dravograd.

V Narodnem domu Mežica je v petek, 28. 10. 2022 potekala 2. redna seja Razvojnega sveta Koroške regije In 1. redna seja Sveta Koroške regije, ki so se udeležili župani koroških občin in predstavniki gospodarstva.

Seje se je zaradi obravnavane teme programa evropske kohezijske politike udeležil tudi dr. Aleksander Jevšek, minister brez resorja, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ter dr. Robert Drobnič iz Direktorata za regionalni razvoj s sodelavci, ki so predstavili implementacijo Regionalnega razvojnega programa 2021-2027 skozi teritorialni mehanizem ter Dogovor za razvoj regije.

V programskem obdobju 2014-2020 je vseh 12 slovenskih regij skupaj prejelo nekaj čez 500 milijonov evrov s katerimi so financirali 218 projektov. V vzhodni kohezijski regiji, kamor spada tudi Koroška, je bilo sofinanciranih 154 projektov v skupni vrednosti 326 milijonov evrov, od tega je bilo na Koroškem sofinanciranih 26 projektov, ki so dobili preko 20 milijonov evrov.

Program za izvajanje evropske kohezijske politike 2021 – 2027 je tehnično usklajen z Evropsko komisijo, predhodno pa so ga potrdile tudi Vlada RS in kohezijski regiji. Evropska komisija naj bi ga potrdila decembra, prvi razpisi pa bodo predvidoma objavljeni spomladi 2023

»V aktualnem programskem obdobju imamo za Koroško idetificiranih za okoli 566 milijonov evrov programov in po ministrovih besedah ni bojazni, da vsi programi ne bi bili potrjeni v Bruslju,« je po seji povedal Anton Preksavec, župan Občine Dravograd.

Občina Dravograd po kazalnikih Ministrstva za finance spada v sam vrh po uspešnosti črpanja EU sredstev z indeksom 1556 evrov na prebivalca v obdobju 2014-2020. Koroško povprečje je 927 evrov.

»Naša naloga v prihodnosti pa je, da ta indeks ne samo ohranimo, ampak še dvignemo,« poudarja Preksavec.

Sredstva so med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo sicer razdeljena glede na število prebivalcev, pri čemer je za vzhodno kohezijsko regijo namenjenih okoli 65 % sredstev.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes