Pravice delavcev

Delavci podjetja Dani AFC povezani v sindikat naposled obračajo stvari na bolje
Delavci podjetja Dani AFC povezani v sindikat naposled obračajo stvari na bolje
25.04.2019 11:20 Urša Prosenjak Dani AFC, KSS - Sindikati Koroške

Zaposleni v podjetju Dani AFC d.o.o., ki je zraslo na pogorišču nekdanjega Preventa, se zaradi krize v avtomobilski industriji soočajo z nemalo težavami. Kljub vsemu pa upajo na skorajšnji boljši jutri, saj naj bi s pomočjo sindikata končno dobili kolektivno pogodbo.

Vodstvo je bilo doslej mnenja, da naj bi za podjetje veljala stara podjetniška pogodba družbe Prevent. Toda ker je podjetniška kolektivna pogodba dogovor med delodajalcem in sindikatom, v tem primeru ta ne velja več in nima nobene vrednosti, saj podjetje, lastniki in sindikat, ki je deloval prej,  ne obstajajo več.

Zaposleni so se pred slabim letom povezali v sindikat Konfederacija slovenskih sindikatov – Sindikati Koroške, ki je kot edini reprezentativen sindikat pri delodajalcu skupaj s sindikalnim zaupnikom in zainteresiranimi delavci pripravil osnutek nove podjetniške kolektivne pogodbe. Z njo naj bi delavcem zagotovili višjo osnovno plačo in boljše pogoje dela, predvsem pa naj najslabše plačani delavci ne bi imeli nižje plače od minimalne, osnovno vodilo sindikata in vanj združenih delavcev je pošteno plačilo za pošteno delo.

Delavci podjetja Dani AFC povezani v sindikat naposled obračajo stvari na bolje

Čeprav se pozitivne spremembe obetajo s posredovanjem sindikata, pa predsednik KSS – Sindikati Koroške David Ažnoh poudarja, da je za izboljšanje ključna vloga delavcev, saj bodo le z medsebojno slogo dosegli premike. Sindikat jim  pri tem lahko pomaga, toda njegova moč je odvisna od števila delavcev, ki se mu pridružijo.

»Sindikat je s poslanim predlogom naredil velik korak za vse zaposlene v Dani AFC d.o.o. in za podjetje. Nova kolektivna pogodba pomeni izboljšanje plačila in večje zadovoljstvo zaposlenih ter vodstva podjetja in lastnikov. Uspeh pa sedaj ni odvisen več samo od dela sindikata, ampak je odvisen od vseh zaposlenih in sam podpis in pogajanje v zvezi predlagane pogodbe in njena realizacija, saj je to v največji meri odvisno od legitimnosti sindikata, ki se izkazuje s številom članov sindikata v podjetju, torej več je članov večja je složnost, večja je na koncu možnost da delodajalec v največji meri prisluhne željam delavcev izraženimi skozi sindikalno organiziranost« pojasnjuje David Ažnoh.

Predlog pogodbe je vodstvo prejelo v sredo, s tem pa je začel teči 30-dnevni rok v katerem morajo s strani sindikata poslano podjetniško kolektivno pogodbo predelati in pričeti z usklajevanjem s predstavniki KSS-Sindikatov Koroške.

David Ažnoh je prepričan, da se v tem podjetju pozitivne spremembe dajo realizirati, ter da je vodstvo pripravljeno na dialog in usklajevanje, saj je tak bil tudi takojšen odgovor podjetja ob prejemu. Spomnil pa je tudi na slogan koroških sindikatov:  »Nikoli ni uspelo posamezniku spremeniti velike stvari, vedno je za to potrebna ekipa. Naj bo naš sindikat tvoja ekipa! Pridruži se nam, da skupaj obrnemo spremembe v naš prid, prid delavcev.«

 

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes