Zdravje delavcev

Na Koroškem bolniška odsotnost višja od povprečja, najvišja v Črni na Koroškem
Na Koroškem bolniška odsotnost višja od povprečja, najvišja v Črni na Koroškem
27.08.2019 05:29 Uredništvo

Po podatkih Nacionalnega inštitiuta za javno zdravje so na Koroškem delavcev bolj odsotni z delovnega mesta zaradi bolezni kot drugod po Sloveniji.

Bolniško odsotnost prikazujemo s povprečnim številom koledarskih dni nezmožnosti za delo na delovno aktivnega prebivalca. Upoštevani so dnevi, ki jih izbrani osebni zdravniki vpišejo na potrdilo o zdravniško opravičeni odsotnosti z dela. Vključeni so dnevi bolniške odsotnosti zaradi vseh razlogov; od bolezni, poškodb, do nege otrok in ostalih.

Občina z največ bolniške odsotnosti izmed vseh slovenskih občin je Črna na Koroškem. Slovensko povprečje je 15,3 dni na leto, v Črni na Koroškem pa je številka skoraj podvojena, saj je število dni odsotnosti z dela na prebivalca kar 31,1 koledarskih dni na leto. Bolniška odsotnost je višja od slovenskega povprečja v vseh koroških občinah. Na drugem mestu je s 27,3 koledarskimi dnevi na leto Vuzenica, sledijo ji Ravne na Koroškem, kjer so delavci v povprečju z dela odsotni 25,1 dni. Četrti je Dravograd s 24,8 dnevi, za njim pa Prevalje s 23,7, Mežica s 23,5 in Radlje ob Dravi s 23,4 koledarskimi dnevi bolniške odsotnosti. V drugi polovici lestvice so občine dravske in mislinjske doline. V Ribnici na Pohorju je bolniške odsotnosti povprečno 20,1 dni na leto, v Podvelki in Slovenj Gradcu 19,6, najbolj pa se slovenskemu povprečju približajo v Mislinji, kjer so delavci zaradi bolezni zadržani z dela 17,5 koledarskih dni na leto.

Kazalnik bolniške odsotnosti kaže splošno zdravstveno stanje in zmožnost za delo zaposlenih in samozaposlenih prebivalcev. Poleg objektivnih bolezenskih težav na individualno odločitev za bolniško odsotnost vpliva zapleten preplet dejavnikov, kot so razmere na delovnem mestu, vključno z medsebojnimi odnosi in organizacijo dela, družinske in osebne okoliščine, obseg pravic v sistemu socialnega zavarovanja in tudi razmere na trgu delovne sile. Negotovost na trgu dela, strah pred izgubo dela in tudi to, da v času velike brezposelnosti redno zaposlitev lažje obdržijo in dobijo bolj zdravi, so dejavniki, ki so posledica razvoja in uspešnosti delodajalcev na širšem območju in tudi lokalno. K ustvarjanju pogojev za dobre delodajalce z različnimi lokalnimi politikami in spodbudami prispeva tudi občina

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes