Tretja razvojna os

Mesec dni časa za pripombe na načrtovan odsek Otiški Vrh - Holmec
Mesec dni časa za pripombe na načrtovan odsek Otiški Vrh - Holmec
24.02.2021 21:36 Uredništvo

Do 26. marca poteka javna razgrnitev gradiva v zvezo s 17-kilometrskim odsekom načrtovane hitre ceste na tretji razvojni osi od Otiškega Vrha do meje z Avstrijo pri Holmcu. Organizirani bosta tudi dve javni obravnavi na Prevaljah in na Ravnah na Koroškem.

Gradivo, ki zajema študijo variant, predinvesticijsko zasnovo in okoljsko poročilo za državni prostorski načrt, je javno razgrnjeno na ministrstvu za okolje in prostor, v prevaljskem Družbenem domu in v pritličju mestne hiše na Ravnah na Koroškem. Deloma je javno dostopno tudi na vladnem spletnem portalu gov.si.

V času javne razgrnitve bosta organizirani tudi javni razpravi. Na Prevaljah bo 9. marca, na Ravnah na Koroškem pa 11. marca.

Zainteresirana javnost ima do 26. marca možnost, da pisno na mestih javne razgrnitve prek posebnih obrazcev ali po elektronski oz. navadni pošti poda morebitne pripombe in predloge glede javno razgrnjenega gradiva. Ministrstvi za okolje in prostor ter za infrastrukturo jih bosta preučili in se do njih opredelili.

Predvidena prihodnja državna cesta se na odseku od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem načrtuje kot nova štiripasovna cesta s projektno hitrostjo 100 kilometrov na uro, na odseku od Raven na Koroškem do priključka Prevalje je načrtovana kot nova dvopasovna cesta s projektno hitrostjo 90 kilometrov na uro, od priključka Prevalje do mejnega prehoda Holmec pa je načrtovana rekonstrukcija obstoječe glavne ceste s predvideno projektno hitrostjo 70 kilometrov na uro.

Na načrtovani cesti sta predvidena dva predora, predor Selovec v smeri od Otiškega Vrha proti Ravnam in predor Stražišče severno od Prevalj.

Snovalci gradiva predlagajo, da se za prvi in drugi odsek od Otiškega Vrha do priključka Prevalje v nadaljevanju izdela državni prostorski načrt, medtem ko za predlagano rekonstrukcijo ceste na odseku od priključka Prevalje do mejnega prehoda Holmec sprejem državnega prostorskega načrta ni potreben.

Gradnja severnega dela tretje razvojne osi se je s prvimi deli pri Gaberkah začela oktobra lani. Doslej sta za severni del bila sprejeta državna prostorska načrta za dva odseka, Šentrupert-Velenje in Velenje-Slovenj Gradec.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes