Epidemija

Pojav okužb na dravograjski osnovni šoli in v vrtcu
Pojav okužb na dravograjski osnovni šoli in v vrtcu
01.11.2020 03:25 Uredništvo

Primere okužb s koronavirusom so potrdili tudi na OŠ Neznanih talcev Dravograd in v vodstvu VVZ Dravograd.

Okužbe s koronavirusom so zabeležili v kolektivu šole, kjer naj bi bilo po neuradnih podatkih okuženih vsaj 11 oseb, prav tako so v četrtek zaznali pet okuženih oseb v vodstvu vrtca Dravograd.

O pojavu okužb v šoli je bilo vodstvo v sredo obveščeno s strani NIJZ, v skladu z navodili pa je nato vodstvo o tem obvestilo ministrstvo, občino ustanoviteljico in vse, ki so bili  v  stiku s pozitivnimi  osebami.  »Na osnovi usmeritev epidemiološke službe NIJZ, smo sprejeli vse ukrepe za preprečitev in širjenje nadaljnjih morebitnih okužb v zavodu,« so zapisali v obvestilu na spletni strani šole.

Starše učencev prosijo, da opazujejo morebitne spremembe lastnega zdravstvenega stanja in zdravstvenega stanja svojih otrok. V primeru pojava simptomov naj poskrbijo za samoizolacijo ter se obrnejo na svojega osebnega zdravnika.

O morebitnih spremembah v zvezi s prilagajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa bo šola učence in starše sproti obveščala.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes