Tehnologija

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: NurseCare klicni sistem - najnaprednejši sestrski klicni sistem
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: NurseCare klicni sistem - najnaprednejši sestrski klicni sistem

Kakšen mora biti status v pokrajinski ureditvi Koroške?

27.06.2019 09:47 Urša Prosenjak Helena Slemenik

V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so s pomočjo donacije uvedli inovativen sestrski klicni sistem, ki bo Oddelku za zdravstveno nego omogočal zagotavljanje še boljše oskrbe bolnikov.

Klicni sistem Smart/Nurse Care ki združuje osnovno funkcionalnost sestrskega klicnega sistema z modernim multimedijskim svetom. Komunikacija temelji na IP tehnologiji in ustreza vsem zahtevam varnostnega standarda DIN 0834 1. Sistem je povsem modularen, in omogoča popolno prilagoditev uporabniškega vmesnika željam uporabnika - beleženje nege, usmerjanje klicev, prikaz informacij, naročanje storitev, in ostale funkcionalnosti po željah naročnika oz. uporabnika.

NurseCare klicni sistem je slovenjgraški bolnišnici v obliki donacije izročilo podjetje Eurotronik Kranj, d. o. o. in je na Oddelku za zdravstveno nego v uporabi od meseca aprila. Skupna vrednost donacije je znašala 10.371,70€.

 

Dr. Jana Makuc, dr. med., univ. dipl. biol., strokovna direktorica je ponosna na pridobitev. »Modernizacija naše bolnišnice poteka tudi skozi postopno uvajanje primerov dobre prakse. Nove tehnologije prinašajo številne prednosti, med katerimi je največja zagotovo prihranek časa, ki bi ga lahko namenili bolj kvalitetnemu delu s pacienti.«

»NurseCare klicni sistem je modernejši kot smo ga imeli do sedaj. Pred vsako bolniško sobo imamo nameščene displeje – monitorčke, v katere se ob klicu pacienta vpišemo z osebno kodo. Ko pri pacientu opravimo storitev, se nato odjavimo s klicnega sistema.  V sestrski sobi imamo nameščeno enoto, s pomočjo katere točno vidimo, katera soba nas kliče. V nadgradnji tega sistema pa bomo na zaslonu videli tudi točno kateri pacient nas potrebuje. Z nadgradnjo bomo pridobili tudi možnost vnašanja negovalnih aktivnosti, kar nam bo v veliko pomoč pri načrtovanju in izvajanju zdravstvene nege pri vsakemu posamezniku. Dolgoročni načrt je, da bomo s tem sistemom imeli vse aktivnosti v elektronski obliki, kar bo olajšalo dosedanji ročni vnos podatkov na papir. Sistem pa bo omogočal tudi tedenski/mesečni izpis aktivnosti. Prednost tovrstnega sistema bo v tem, da nam bo ostalo več časa za še kvalitetnejšo zdravstveno nego  ter za čas, ki ga bomo namenili našim pacientom,« je delovanje novega sistema predstavila Anja Jehart, dipl. m. s., v. d. glavne medicinske sestre Oddelka za zdravstveno nego.


 Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes