Svinec

Količina svinca v krvi otrok v Mežiški dolini nižja, stanje še vedno ni idealno
Količina svinca v krvi otrok v Mežiški dolini nižja, stanje še vedno ni idealno
13.11.2018 14:01 Urša Prosenjak Urša Prosenjak

NIJZ ugotavlja nekoliko nižje vrednosti svinca v krvi otrok, kot zaskrbljujoče pa izpostavljajo dejstvo, da se delež otrok ni odzval vabilu. To med drugim tudi nakazuje na nemoč staršev, ki zaradi različnih razlogov ne morejo poskrbeti za ustrezno sanacijo bivalnega okolja.

V okviru letošnje prevalenčne študije, v kateri z analizami vzorcev krvi otrok iz Mežiške doline Nacionalni inštitut za javno zdravje ugotavlja njihovo obremenjenost s svincem, je bilo v skupni nabor uvrščenih 370 otrok iz Zgornje Mežiške doline in 336 iz Spodnje Mežiške doline. Skupno so bili vzorci krvi odvzeti 526 otrokom, kar predstavlja 74,5 % odziv – v Zgornji Mežiški dolini je bil odziv  boljši (316 oz. 85,4%) kot v Spodnji Mežiški dolini (210 oz. 62,5 %). Pri 30 otrokih so izmerili močno povišane vrednosti - več kot 100 mikrogramov svinca na liter krvi - in jih povabili tudi na kontrolni odvzem.

Vabilu se je odzvalo 20 otrok, kontrolni odvzemi pa so pričakovano pokazali nižje vsebnosti. Pri dveh so tudi tokrat ugotovili vsebnost svinca več kot 100 mikrogramov na liter krvi.

Pri večini ostalih otrok, ki so sodelovali v kontrolnem, to je venskem odvzemu krvi, pa je bila vsebnost svinca v krvi nižja od 50 mikrogramov na liter krvi.

»Nižje izmerjene vrednosti pri kontrolnih odvzemih so pričakovane, saj podobno opažamo že več let. Razlogi so najbrž v večji pozornosti družin po prejetem obvestilu o ugotovljeni povišani vsebnosti svinca v krvi otrok, nekaj malega pa tudi v metodologiji. Seveda pa sta tudi dve ugotovljeni visoki vrednosti svinca v krvi preveč,« so za STA pojasnili na ravenski območni enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Kot bolj zaskrbljujoče pa so na NIJZ označili dejstvo, da 10 otrok ni prišlo na kontrolni odvzem. To po navedbah NIJZ ni zgolj odraz nezainteresiranosti staršev, ampak v nekaterih primerih tudi nemoči, ko se problem pri isti družini ponavlja več let in pri več otrocih. Hkrati pa v neposrednem bivalnem okolju ne uspejo izvesti ustreznih preventivnih ukrepov, kot sta asfaltiranje makadamov in menjava vrtnih tal, ker gre za zasebna zemljišča.

NIJZ vse tiste otroke, pri katerih so ugotovljene visoke vsebnosti svinca pri kontrolnih odvzemih krvi, napoti v razvojno ambulanto Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, kjer imajo zagotovljeno specialistično obravnavo. V primeru zapletov oz. ugotovljenih vplivov na zdravje pa so nekatere otroke že obravnavali tudi na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, so pojasnili na NIJZ.

Koroška Danes

Kontakt z nami

© Copyright 2016-2018 Koroška Danes